Změří chytrý prsten Oura stres? A odhalí depresi 😔?

V tomto příspěvku se zaměřím na dvě nové funkce chytrého prstenu Oura a na jednu nedávno publikovanou studii. Jde o Oura Denní stres, Resilience (odolnost) studii ohledně vazby teploty těla a symptomů deprese.

Změří chytrý prsten Oura stres? A odhalí depresi 😔?
Nasadila tomu Oura korunu?

V tomto příspěvku se zaměřím na dvě nové funkce chytrého prstenu Oura a na jednu nedávno publikovanou studii.

Volně tak navážu na svůj článek ohledně "testu virózy" při využití chytrých prstenů:

Odhalí Chytrý prsten nastávající virózu? 🤒A co Elonga?
Dokáže Oura ring, Ultrahuman, nebo Circular predikovat blížící se nemoc a upozornit na ni? Někteří tvrdí, že ano. Jak je to možné? A jak dopadl můj test? A jak se k této problematice staví Elonga? Na to se podíváme v tomto článku. Jak lze predikovat nemoc? Chytré prsteny měří prostřednictvím
🆕
Oura v den publikace tohoto článku uvolnila 2 nové funkcionality na iOS 🍎. Jde o Detekci Trendů 📈 & Detekci symptomů/onemocnění. Více zde.

V uvedeném článku jsem pěl ódy zejména na Oura prsten a obecně na jednu metriku, kterou chytré prsteny dovedou měřit - 🌡️ tělesnou teplotu.

Tělesná teplota, respektive odchylka od baseline (průměrné hodnoty) byla klíčová pro včasné odhalení nemoci, a je také skvělým indikátorem, že se tělo po nemoci již zotavilo.

Nyní se ukazuje, že by teplota mohla být dobrý ukazatel i pro jiné záležitosti - a to reflektovat stres a depresi.

Pojďme si to rozebrat postupně a stručně - pokud teoretickou omáčku na téma "Stres➡️Deprese" nepotřebujete, tak ji nerozbalujte 📜

Stres 😓

Stres je definován jako tělesná a psychická reakce na vnímané výzvy, požadavky nebo hrozby v našem prostředí. Je to přirozená část života, která může být vyvolána různými situacemi nebo událostmi, jež jsou vnímány jako fyzické nebo emocionální zátěž.

 • Akutní stres – je přechodný a může být motivující.
 • Chronický stres – trvá delší dobu a může vést k zdravotním problémům, včetně duševních onemocnění (jako je například DEPRESE).

Co je tedy deprese? 🤯

Deprese je duševní stav charakterizovaný přetrvávajícím smutkem, ztrátou zájmu nebo potěšení z běžných aktivit, spolu s různými dalšími symptomy, které negativně ovlivňují každodenní život jedince. Tyto symptomy mohou zahrnovat únavu, pocity méněcennosti nebo viny, poruchy spánku nebo chuti k jídlu, sníženou schopnost soustředit se a pomyšlení na smrt nebo sebevraždu.

Diagnóza deprese se obvykle stanovuje na základě klinického hodnocení, které zahrnuje podrobný rozhovor a někdy dotazníky či jiné screeningové nástroje.

Jak s tím vším souvisí chytrý💍OURA ?

Společnost Oura poměrně nedávno spustila 2 zajímavé funkcionality, které na sebe navazují.

Jde o 📅 Daytime Stress a 🤯 Resilience.

📅 Daytime stress

Daytime stress je založen na měření denního stresu na základě HR & HRV & teploty (a potažmo pohybu) a výsledky jsou interpretovány ve 4 úrovních:

 • Stressed / Ve stresu - nejvyšší úroveň. Podle Oury, je běžné ho dosáhnout (a je to v pořádku), ale zároveň je to znamení, že je třeba vyhledat čas na "Restorative time", tedy nějakou formu mentálního odpočinku, dechové cvičení atp.
 • Engaged /Zanícenost (?) - úroveň zvýšené známky stresu, ale potenciálně dobré pro produktivitu.
 • Relaxed / Uvolněnost - vaše tělo přešlo ze stavu stresu do stavu mírného zotavení.
 • Restored / Vychillovanost - vaše tělo se dobíjí v čistém stavu klidu.

Já si prošel velkou spoustou příspěvků na redditu, kde se autoři vesměs shodují, že ta denní křivka stresu koreluje s tím, co během dne probíhalo. Pojďme si to uvést na příkladech.

Příklady

Zajímavé je, že se do stresu prolínají "interní i externí" vlivy, např. alkohol, nemoc, finále superbowlu atp. Některé příklady jsou moje, jiné jsem posbíral od komunity:

Na obrázcích výše si můžete povšimnout, že mimo těch zmíněných 4 úrovní Oura vypichuje ty krajní s časovým vyjádřením v hodinách a minutách, tj.:

 • Stressed – čas strávený v úrovni stressed.
 • Restored – také ho lze v aplikaci najít pod označením Restorative time.

K této funkcionalitě denního stresu může přistupovat dvěma způsoby:

 1. Zpětné ohlédnutí, co aplikace naměřila, zda jsem byl ve stresu a případně proč.
 2. Stresovat se, že jsem se stresoval 😄

Osobně volím cestu ohlédnutí, validace (zda naměřené hodnoty dávají smysl), zvědomění a reflexe. Právě zvědomění, tedy takové retrospektivní uvědomění si okamžiků, které mě stresovaly negativní způsobem považuji za velmi užitečné.

Uvedu banální příklad. Když si vidíte, že jste permanentně ve stressed režimu v práci, nebude to z dlouhodobého hlediska pozitivní a možná stojí za to uvažovat o nějaké změně - např. zaměřit se na ten Restorative time.

🤯 Resillience aka Odolnost

Funkce "Oura Resilience" umožňuje uživatelům sledovat jejich denní stres a regeneraci a monitorovat, jak tato rovnováha ⚖️ ovlivňuje jejich odolnost vůči stresu v čase.

Tato funkce vychází z myšlenky, že odolnost lze budovat prostřednictvím zdravých návyků, jako je pravidelné cvičení, zdravá strava, dostatek spánku a sociální podpora.

Oura touto funkcionalitou uzavřela pomyslný kruh ⭕, neboť v ní reflektuje denní i noční metriky. Konkrétně jde o :

 • již zmíněný Denní Stres
 • Restorative time - tedy denní čas "odpočinku a relaxace",
 • Night time recovery - což je spánková metrika, kalkulovaná na základě Sleep Score a akcentuje také 2 nejvíc nejdůležitější metriky spánku, RHR, HRV. O těch jsem mimochodem hovořil i v tomto článku:
Oura Ring 3 - Tipy & triky
Vybral jsem TOP 5 nejzajímavějších funkcionalit Oura Ring GEN3, tipů a triků na základě mé letité zkušenosti s tímto prstenem.

No, a na základě těchto tří komplexních kontributorů za posledních 14 dní skládá Oura celkový obrázek ve formě Resilience "Ohodnocení" na škále:

LIMITED ▶️ ADEQUATE ▶️ SOLID ▶️ STRONG ▶️ EXCEPTIONAL

Toto ohodnocení se zobrazuje ve formě dvou grafů:

Trend a Map pohled na Resilience v čase

Grafy se tedy, pokud nosíte Ouru třetí generace (a máte předplatné), průběžně aktualizují a reflektují nové hodnoty. Co tečka, to nový den. Níže lze vidět, jak jsem se během 14 dnů dostal ze "špatného" kvadrantu High stress & Low Recovery do "dobrého" kvadrantu High Recovery & Low Stress:

Cesta kvadranty
💡
Tip na velmi zajímavou praktiku, která mi pomohla dostat se do "dobrého" kvadrantu Resilience (viz obr. výše) budu sdílet v jednom ze svých dalších článků. Přihlaš se zdarma k odběru newsletteru zde a dostaneš článek do e-mailu 📧

To byl popis aktuální funkcionality Oury, kterou společnost Oura Health bez pochyby vyvíjela po dobu několika měsíců. Já teď udělám pověstný úkrok stranou a zabalím to celé do velmi interesantní studie. která byla publikována v únoru roku 2024.

📝STUDIE

Aspekt Detaily
Datum publikace 5. února 2024
Název studie Elevated body temperature is associated with depressive symptoms
Počet účastníků >20 000
Doba trvání ~7 měsíců (Studie zahájena v březnu 2020)
Testované hypotézy - Vyšší tělesná teplota spojena s větší závažností symptomů deprese
- Menší rozdíly mezi teplotou při bdělosti vs. spánku a nižší denní amplituda tělesné teploty spojena s větší závažností symptomů deprese
Metody sběru dat - Teplota těla hlášená samotnými účastníky (standardní teploměry)
- Teplota distálního těla posuzovaná pomocí nositelných senzorů (data o fyziologii na úrovni minut)
Klíčová zjištění - Vyšší hlášené a senzorem hodnocené teploty těla při bdělosti jsou spojeny s větší závažností symptomů deprese
- Nižší denní amplituda teploty těla má tendenci být spojena s větší závažností symptomů deprese, i když to statisticky významné není
Geografická rozmanitost Účastníci ze 106 různých zemí

V této studii, publikované ve vědeckém časopise Scientific Reports, byla prozkoumána spojitost mezi teplotou těla a symptomy deprese s využitím dat získaných z nositelného zařízení Oura prsten a samozpráv účastníků o teplotě těla.

Hlavní Zjištění Studie

Studie zjistila, že vyšší teplota těla při bdění je spojena s větší závažností symptomů deprese. Tento vztah byl pozorován jak u teploty těla hlášené samotnými účastníky, tak u teploty měřené nositelným zařízením Oura prsten (druhé generace).

Význam pro Medicínu 3.0

Tyto výsledky podtrhují potenciál nositelných technologií, jako je Oura prsten, pro monitorování zdravotního stavu a identifikaci rizikových faktorů onemocnění v rané fázi. Medicína 3.0 zdůrazňuje význam prevence a individualizované péče, a nositelné technologie nabízejí nové možnosti pro obě tyto oblasti.

Díky kontinuálnímu sledování fyziologických parametrů mohou pacienti a lékaři lépe rozumět vlivu životního stylu na zdraví a přijímat preventivní opatření proti vzniku chronických onemocnění, jako je deprese​​.

⚕️Medicína 3.0
Tento článek nebude recenzí žádné tech-hračky, ale zpracováním tématu, které mnou už nějaký čas rezonuje a kontext mu dalo čtení knihy, kterou prozradím v závěru článku. ⚠️Na úvod klasický disclaimer, nejsem lékař a nedávám lékařské rady. Je nutné toto opakovat? A vlastně to, že nejsem lékař, mi myslím, dává možnost

Závěr

Ta studie poukazuje na to, že monitorování teploty těla může být cenným nástrojem pro detekci a prevenci deprese. V souladu s principy Medicíny 3.0, která usiluje o posun od léčby akutních problému k prevenci, tedy předcházení problémům a onemocněním.

Tato také studie zdůrazňuje význam integrace nositelných technologií do zdravotní péče. Díky takovým inovacím se otevírá nová éra, ve které je zdravotní péče více proaktivní, personalizovaná a zaměřená na udržení dobrého zdraví, než na reakci na již vzniklé zdravotní problémy.

Jinými slovy, nositelná elektronika se posouvá z roviny nadšených geeků do roviny "měřím se a získávám cenná data o svém organismu a potažmo celkovém zdraví".

Já testuji nyní už poměrně dost typů a kusů nositelné elektroniky, obzvláště chytrých prstenů. A pořád je potřebě brát některá data s rezervou, validovat je a kriticky uvažovat nad jejich přínosem a využitím v reálném životě. Existuje celá řada různých metrik různých výrobců, které mají význam hlavně jako políčko ✅ v marketingové brožuře. Ale myslím, že tady v té oblasti Oura Health ukazuje jasně svoje know-how a náskok.

Abych nechválil jen Ouru, RingConn, levnější alternativa Oury, také měří stres. A při běžném pohledu se zdá, že najdeme jistou shodu:

Stres: Oura vs. RingConn
💍
Pokud Vás zajímá více z oblasti chytrých prstenů, zkuste #pánprstenů

Video-verze

🛒
Pokud zvažujete pořízení některého z chytrých prstenů, můžete využít moje odkazy, některé Vám poskytnou slevu, a nebo mohou podpořit tento web:

💍OURA 3 - 50 EUR SLEVA - https://fitnesator.link/oura
💍CIRCULAR RING 8% SLEVA - https://fitnesator.link/circular
💍RINGCONN 25-30$ SLEVA - https://fitnesator.link/ringconn + kód "PPM7D30L"
💍ULTRAHUMAN AIR 10 % SLEVA - https://fitnesator.link/ultrahuman + kód "FITNESATOR10"
💍 NOVA RING - https://fitnesator.link/novaring