24 hodin & 4 chytré prsteny - porovnání

24 hodin & 4 chytré prsteny - porovnání

Vlastním aktuálně 4 chytré prsteny - Oura Ring Gen3, Circular Ring, RingConn Ring a Ultrahuman Ring. V tomto článku tedy půjde o přímé srovnání všech chytrých prstenů na základě jednoho dne a noci.

Přemýšlel jsem totiž jak nejvíce přiblížit fungování všech čtyřech chytrých prstenů a došel k závěru, že nejnázornější by mohlo být nosit všechny 4 prsteny po dobu jednoho dne a porovnat, jaká data aplikace těchto prstenů poskytují.

Druhou významnou částí tohoto článku bude snaha o porovnání kvality měřených dat prsteny. Snaha proto, že nejsem schopen všem prstenům vytvořit naprosto stejné podmínky (více viz upozornění níže).

Jako referenční zařízení pro srovnání kvality dat jsem zvolil tato zařízení:

 • čelenka Dreem2 EEG (pro spánkové fáze, noční HR) - aktuálně to nejlepší domácí zařízení pro měření spánkových metrik,
 • hrudní pás (pro HR, respektive HRV),
 • Oura - je lídrem trhu a kvalita dat je validována mnoha subjekty.
⚠️
Důležité upozornění:
- Porovnávat 4 prsteny na základě 24 hod. může být ošidné. Z logiky věci jim nemohu poskytnout stejné podmínky vzhledem k tomu, že "nemám 4 ukazováčky". Nicméně vím, jak vybrat správnou velikost tak, aby si prsteny dobře sedly, což je pro optické senzory klíčové. Prsteny jsem rovněž vybíral s vědomím, že je budu testovat současně (např. s RingConn jsem mířil na prsteníček).
- 24 hodin není dostatečná doba, ideální by bylo porovnávat je např. měsíc a následně zprůměrovat hodnoty. Avšak si myslím, že základní obrázek to díky tomu, že jsem absolvoval se všemi prsteny kalibrační období a využil referenční zařízení, poskytne. Mým záměrem bylo ukázat obecné možnosti prstenů, jejich aplikace, data a slabá místa.

Co se monitoringu 24 hodin týče, soustředil jsem se na tyto mezníky, které více rozvedu v dalších kapitolách:

 • ráno,
 • aktivita cyklistika,
 • šlofík (nap),
 • meditační cvičení,
 • aktivita běh,
 • spánek,
 • bonus: kroky.
Mezníky hodné sledování

📱 Ráno

Ráno je okamžik, kdy se obecně můžete podívat po synchronizaci mezi prstenem a mobilní aplikací na nějaká doporučení pro daný den. Ta jsou zpravidla vytvářena na základě předchozích dnů a noci/nocí. Kvalitě spánkových dat se budu věnovat později (druhý den).

⚙️
Synchronizace - Jediná Oura je schopná aktuálně provést synchronizaci offline, bez internetu. Ostatní evidentně potřebují server pro kalkulaci dat a synchronizaci.

Oura

Readiness je ústřední metrika aplikace, do jejíž kalkulace vstupuje široké množství metrik, což více rozebírám v článku níže:

Oura Ring 3 - Tipy & triky
Vybral jsem TOP 5 nejzajímavějších funkcionalit Oura Ring GEN3, tipů a triků na základě mé letité zkušenosti s tímto prstenem.

Oura mi pro testovací den dala skóre 90 (100 je vždy maximum) s tím, že spánek byl optimální a jsem dobře připraven. Zároveň načasování spánku je s ohledem na můj Body Clock adekvátní.

Readiness skóre a doporučení

Ultrahuman

Jedna ze zajímavých funkcionalit Ultrahuman aplikace je časovač, který dynamicky notifikuje v záhlaví aplikace časové okno pro daný úsek dne z hlediska cirkadiánního cyklu, ráno tedy doporučuje brzkou expozici sluneční světlem.

Ústřední ranní metrikou je zde Recovery Score, který je velmi podobným Readiness Oury. Zde jsem obdržel skóre 88 s tím, že hodnoty HRV jsou v normě a mohu se bez bázně pustit do prolomení mých kognitivních a fyzických limitů.

Ultrahuman Recovery

RingConn

RingConn aktuálně nemá metriku podobnou Readiness/Recovery a musíte se tak spokojit pouze se skóre spánku z předchozího dne, což v mém případě bylo 86.

RingConn sleep score

Circular

Na úvod k Circularu dodám, že:

 • celý testovací den potýkal s předem avizovaným výpadkem/údržbou serveru. To by teoreticky mělo znamenat pouze to, že jsem data sesynchronizoval později bez vlivu na kvalitu.
 • jeho aplikace je stále ve statusu beta.

Circular nabízí ráno v sekci General 4 skóre, viz ilustrace níže.

Circular general scores

💍
Pokud Vás zajímá více z oblasti chytrých prstenů, zkuste #pánprstenů

🚴 Aktivita Cyklistika

Já používám kolo jako svůj dopravní prostředek poměrně často. Zrovna cyklistika je poměrná náročná z principu na určení aktivity, protože ruce jsou ve statické poloze. Nicméně, např. Oura má AAD (Automatic Activity Detection) a je naučená (možná že i vzhledem k tomu, že ji manuálně potvrzuji) cyklistiku rozpoznat.

V rámci tohoto testování jsem však zjistil, že Oura nově nevyžaduje konfirmaci aktivity z AAD, pokud jí jiný zdroj, např. iOS Health (potažmo např. Garmin) aktivitu validuje importem. Tuto teorii jsem si potvrdil v další aktivitě cyklistiky.

Automatické potvrzení aktivity po synchronizaci dat s externím zdrojem

Pokud bych to zhodnotil, tak aktivitu jako takovou zaznamená pouze Oura - která následně použila data z externího zdroje, Ultrahuman zaznamená aktivitu v jednotkách MET, RingConn zaznamenal jistou intenzitu. Circular v tomto ohledu selhal, nicméně si myslím, že bylo způsobené zmiňovaným výpadkem.

Aktivita Cyklistika

😴 Odpolední šlofík

Všechny prsteny slibují, že mají detekci šlofíku, tedy tzv. nap.

 • Oura - vím, že to umí, nicméně z nějakého důvodu k detekci šlofíku tohoto dne, nedošlo. Namísto toho mi nabídl článek o šlofíku na blogu (což je samozřejmě náhoda). Pokud je šlofík detekován, ovlivňuje kalkulaci Readiness, a to jak v pozitivním, tak negativním smyslu (např. pokud je v pozdním odpoledni).
 • Ultrahuman - detekuje šlofík poměrně spolehlivě, nicméně z mojí zkušenosti v některých případech detekuje i část spánku jako nap (např. část spánku 21-23.00, když jdete ve 23.00 na toaletu). Šlofík se následně započítá do spánkového skóre.
 • RingConn - poměrně spolehlivá detekce, aktuálně nevstupuje do dalších metrik.
 • Circular - zaznamenávání je nutné nejprve aktivovat v profilu, viz obrázek níže. K detekci nedošlo a nevím, zda z důvodu výpadku.

🏃 Aktivita běh

V rámci aktivity běh jsem využil možnosti manuální aktivace Workout - Running, kterou nabízí pouze Oura. To se děje prostřednictvím aplikace, která, pokud jí to povolíte, dovede zaznamená i GPS trasu.

Ostatní prsteny zaznamenají vyšší intenzitu HR a kroky a z toho odpočítají další metriky, kalorie, MET atp. Circular zaznamená "Sport session" s nějakými detaily, viz níže:

🧘 Meditační cvičení

Meditační cvičení v aplikaci nabízí Oura, Ultrahuman a Circular. RingConn umožňuje "pouze" živé měření. Větší detail uvedu zde:

 • Oura - v rámci záložky Explore nabízí typy Meditate, Breathe a Sleep. Tato cvičení aktivují záznam dat z prstenu, detail záznamu závisí na jeho délce.
 • Ultrahuman - nabízí v samostatné záložce typy Meditate, Workout a Sleep. Workout nabízí i video verzi. Jde o pasivní konzumaci, které neaktivuje aktuálně speciálně zaznamenání metrik prstenem.
 • RingConn - nabízí maunální aktivaci živého měření HR a SPO2.
 • Circular - mimo možnost živého měření disponuje také dechovými cvičeními - ty jsou provázené také vibracemi prstenu indikující nádech, resp. výdech.
Cvičení dechu, workoutu atd.

🛏️Spánek

V rámci spánku se zaměřím na:

 • HR a HRV (Heart Rate - srdeční frekvence a Heart Rate Variability - variabilita srdeční frekvence),
 • spánkové fáze,
 • Teplotu a SPO2.
⚙️
Před spánkem jsem uvedl do režimu spánku prsteny, které tuto funkcionalitu aktuálně podporují. Tedy: Oura, RingConn. Opětovná aktivace Bluetooth proběhne po přepojení na nabíječku.

HR a HRV

Začněme rovnou HR a HRV, které jsou velmi dobrými indikátory odpočatosti těla a průběhu opravných spánkových procesů.

Referenční zařízení Dreem2 a hrudní pás naměřily shodně HR 45 bpm, HRV pak 91 ms. Pokud bych měl na základě této jedné noci seřadit prsteny podle přenosti bylo by to takto:

 1. Oura - HR 45 bpm, HRV 90 ms
 2. RingConn - HR 44 bpm, HRV 91 ms
 3. Ultrahuman - HR 50 bpm, HRV 65 ms
 4. Circular - HR 53 bpm, HRV 102 ms
🆕
UPDATE: Později jsem zjistil, že Ultrahuman využívá jiný způsob pro kalkukaci HRV - používá RMSSD, stejně jako ostatní, ale jiné časové okno. HRV kalkuluje pro období spánku BEZ fáze Awake, tím se líší např. od Oury a RingConn. Více v samostatné recenzi:
https://www.fitnesator.cz/ultrahuman-air-recenze/

Spánkové fáze

Ke spánkovým fázím bych zmínil zejména 2 věci:

 • Není noc jako noc, tzn. kdybych zde vytvořil žebříček od nejlepší po nejhorší z hlediska určení fází, může další den vypadat jinak - s jednou výjimkou:
 • Oura (aktuálně stále v betě) je zkrátka nejdál, nejlepší.

Teplota a SPO2

K teplotě a SPO2 nemám žádné referenční hodnoty, ale ze zkušenosti věřím teplotní variaci Oury. Zobrazení absolutních hodnot v případě Ultrahuman a RingConn je zajímavé, nicméně mnoho neříkající, je nutné se podívat k baseline a k jí vztahovat.

🔗
Sledujte můj instagramový účet: instagram.com/fitnesator/ a YT kanál youtube.com/@fitnesator/

Jakákoliv aktivita, včetně odběru newsletteru pomůže provozu webu. Díky, bráško!

Bonus: Kroky

Vím, že pro některé uživatele je důležitou metrikou denní počet kroků. Z tohoto důvodu jsem nosil všechny prsteny na stejné ruce jako hodinky Garmin, které zde využiji jako referenční zařízení. Nejblíže referenční hodnotě byla Oura, dále RingConn, pak Ultrahuman a nakonec Circular (pravděpodobně z důvodu výpadku).

Závěrem

Přemýšlel jsem, jak to celé shrnu, napadá mě k tomu několik bodů:

 1. Líbí se mi, když algoritmus aplikace je schopen poskytnout nějaké slovní hodnocení tak, jak to umí velmi dobře Oura a případně obstojně Ultrahuman.
 2. Nepoužívám chytrý prsten jako aktivity tracker. Pokud bych chtěl, nejblíže je mu Oura, minimálně pro běh a cyklistiku. Nutné zlo je (de)aktivace cvičení z aplikace.
 3. Všechny prsteny akuálně umí detekovat šlofík, ale i pověstný mistr tesař (Oura) se někdy utne.
 4. V rámci Oury (samozřejmě v rámci předplatného) a Ultrahuman (kde je s prstenem de facto doživotní předplatné) je k dispozici databanka různých cvičení, meditací apod. Oura navíc dovede měřit tělesné metriky v průběhu takových seancí. RingConn a Circular umožňují živé měření, Circular navíc dechové cvičení doprovázené vibracemi prstenu.
 5. Oura a RingConn poskytují velmi kvalitní data ohledně HR a HRV téměř totožné s referečním hrudním pásem.
 6. Oura je v beta verzi spánkového algoritmu vyladěnou jedničkou v disciplíně určení spánkových fází.
 7. Ač někteří uživatelé volali po absolutních hodnotách teploty, odchylka od baseline, kterou praktikuje Oura dává největší smysl.
 8. Jeden den a jeden uživatel samozřejmě neposkytnou komplexní srovnání, ale věřím, že jistý obrázek o tom, jak prsteny fungují & jaká data poskytují, dají.

Rád zodpovím případné otázky.


🛒
Pokud zvažujete pořízení některého z chytrých prstenů, můžete využít moje odkazy, některé Vám poskytnou slevu, a nebo mohou (také) podpořit tento web:
OURA 3 - 50 EUR SLEVA - https://fitnesator.link/oura
CIRCULAR RING 8% SLEVA - https://fitnesator.link/circular
RINGCONN - https://fitnesator.link/ringconn
ULTRAHUMAN AIR SLEVOVÝ KÓD 10 % SLEVA - https://fitnesator.link/ultrahuman + kód "FITNESATOR10"

Video-verze