FitHacky #02 - Kávová optimalizace

FitHacky #02 - Kávová optimalizace
💡
Toto je seriál, kde sdílím zajímavé tipy&triky z hlediska zdraví&fitness&stravy zaobalené do rozumné science-based omáčky.
Proč FIT-HACK?

FIT /fit/ - od slova fitness - zahrnuje označení pro sportovní aktivity a celkově aktivní životní styl, také jako "být fit", nebo mít schopnost adaptovat se na různé výzvy a zregenerovat se z nich.

HACK /hæk/ - p.j. (pomoc), dobrá rada, řešení problému.

Fithacky nejsou odbornou medicínskou radou. Jsou tipem k optimalizaci již vyladěného životního stylu. Mohou být malým dílkem, procentem či promilem, které posune akumulací dalších fithacků život na novou úroveň.

Káva

Káva... je můj "denní chleba" a také nejpoužívanější droga na světě. Nebo používejme raději výraz stimulant. S kávou koketuji přibližně 15 let a více a více se zamýšlím nad tím, proč ji vlastně konzumuji, co mi přináší a co mi může brát.

Vznikly z toho de facto 2 (respektive 3) micro-hacky, které jsem aplikoval do denní praxe.

Teoreticky-vědecké podhoubí

V této kapitole bych rád pokryl naprosté základy, v první řadě, co je vlastně obsahem kávy, jaké studie mnou nejvíce rezonují a jaký vliv má káva na lidské tělo.

Obsah kávy

Obsah kávy

Klíčové složky kávy jsou chlorogenové kyseliny - to jsou polyfenolické sloučeniny, které obsahují ty bájné a prospěšné antioxidanty a také jsou tyto kyseliny zodpovědné za typickou hořkou chuť kávy. Dále se jedná zejména o kofein, který je sice zastoupen v kávě pouze v 1-2%, nicméně jeho účinky na lidské tělo jsou signifikantní.

Studie a metaanalýzy

Exituje celá řada studií a metaanalýz, které podporují pozitivní účinky kávy, resp. kofeinu a to na:

  • výkon při cvičení v mnoha různých typech cvičebních úkolů [1],
  • výkon při odporovém cvičení díky svým fyziologickým účinkům [2],
  • maximální výkon, "připravenost" vynaložit úsilí a dokonce i kognitivní výkon [3].

Stimulace

Jak již bylo řečeno, káva, respektive kofein je stimulant. To znamená, že stimuluje, tedy ovlivňuje, celou řadu pochodů v lidské těle. Ty nejzásadnější prvky těla, které kofein ovlivňuje, pokrývá myšlenková mapa níže:

Vypíchnul bych s ohledem na význam a návazné hacky zejména následující prvky:

  • Kortizol - ("stresový") hormon důležitý pro řadu fyziologických procesů, vyznamný je pro regulaci spánku a probuzení. Standardní hladinu kortizolu v těle v průběhu dne zobrazuje tato křivka:
https://www.zrtlab.com/landing-pages/diurnal-cortisol-curves/
  • Adrenalin (epinefrin) je hormon a neurotransmiter (= přenášeč signálu mezi nervovými buňkami) produkovaný nadledvinkami v reakci na stresové situace nebo jiné dráždivé podnět. Přirozená křivka adrenalinu v průběhu dne je následující:
  • Adenosin - biomolekula, neurotransmiter , hladina adenosinu se v těle mění v průběhu dne a způsobuje tak tzv. sleep pressure (tedy "nátlak na spánek"), což ilustruje tato křivka:
https://onepercentamonth.com/2018/08/23/circadian-rhythm-melatonin-adenosine-caffeine-and-sleep/

Provedení

Tohle nemá být další z nekonečné řady článků vychvalujících pouze pozitivní účinky kávy a kofeinu. Ono by se totiž mohlo zdát, že když se budete celý den prolévat kávou, tak bude zdraví, připraveni na velký fyzický i kognitivní výkon. Káva je dobrý sluha, ale zlý pán a je dobré mít její konzumaci pod kontrolou.

Dospěl jsem tedy do zavedení následujících opatření.

První káva ☕

Jak naznačuje myšlenková mapa výše, kofein zvyšuje produkci kortizolu. Zároveň, kortizol narůstá přirozeně v průběhu rána. Podobně se tak děje pro adrenalin.

Co z toho plyne? Že nechceme tento přirozený nárůst kortizolu "vyhajpovat" uměle kávou, a proto se doporučuje první kávu odložit o 60-120 minut po probuzení. Hodně toto téma akcentuje Andrew Huberman:

Stejný přístup de facto platí i pro ovlivnění produkce adrenalinu.

Zároveň brzkou kávou nechcete nabourat přirozený proces čištění adenosinu po prospané noci.

Poslední káva ☕

Zde bude situace vlastně reverzní k první kávě. A začnu od adenosinu, neboť ten je s kofeinem nejvíce skloňovaný. Kofein blokuje adenosinové receptory, tedy tlumí, či maskuje spánkový nátlak, a posouvá nepřirozeně potřebu spánku. Tím může přispívat ke spánkové deprivaci.

V opačném gardu, není záměr stimulovat tvorbu kortizolu v době před spánkem.

Pro načasování se v první řadě řiďme poločasem rozpadu. Ten je individuální, nicméně pro většinovou populaci použijme 6 hodin. To znamená, že po 6 hodinách od konzumace kávy má průměrný jedinec ještě polovinu obsahu kofeinu kávy.

V první iteraci tohoto hacku jsem posunul čas poslední kávy na nejpozději 14:00. V poslední době jsem to ještě zpřísnil, a to na nejpozději 12:00.

Počet káv v souvislostech ☕☕☕

Pravidlo o poslední kávě vedlo ale k nechtěnému chování. Měl jsem pocit, že prostě stačí, že "stihnu" všechny svoje kávy do 14, respektive, do 12:00. Zde v mé úvaze absentovala jednoduchá aritmetika. Tedy, že kofein se samozřejmě v těle s dalšími vypitými šálky kávy kaskádově sčítá (a zároveň pomalu metabolizuje).

To krásně ilustruje tento graf.

Credit: Tomáš Baránek

Namodelovat si metabolizování kávy, obdobně, jak je nastíněno výše staticky na obrázku lze v online nástroji Caffeine Simulator.

Můj protokol 📄

Jak tedy vypadá konkrétně můj optimální protokol dávkování kávy?

Aktuálně v mém standardním dni figurují 2 kávy:

  • "Kogninitivní" - jedná se o více či méně modifikovanou BPC (bulletproof coffee), primárně s l-theaninem, se kterým kofein funguje synergicky (o tom třeba více v jiném článku). Cílem je podpora soustředění a příprava pro hlubokou kognitivní práci.
  • "Nakopávácí" - druhou kávu využívám pro účinky zvýšení ability pro silový trénink.
Můj optimální protokol

Přínosy

Přínosy této sady hacků jsou naprosto evidentní, doufám. Maximalizovat účinky a požitek z kávy ve všech rovinách (primárně ve fyzické výkonnosti a kognitivní připravenosti) a zároveň minimalizovat rizika spojená s konzumací kofeinu.

💍
Kávě, respektive kofeinu, věnují pozornost i chytré prsteny. Například Oura ring v podobě Experimentů (více zde), a také Ultrahuman Air, který velmi vkusně vizualizuje okno pro optimální konzumaci kofeinu (více zde).

Rizika

Vzhledem k tomu, že káva je do jisté míry zažitá jako společenský nápoj, jedno z možných rizik, je nabourání pravidel výše např. přijetím pozvání na odpolední kávu. Což jistě není tragédie, ale jako v mnoha oblastech lidksého života, důležitá je zde konzistence a míra. Jedna odpolední káva týdne vám život nezničí... Ale i zde lze nalézt lepší alternativy, čaj, bezkofeinovou kávu apod.

Shrnutí FitHacku

Parametr Hodnocení
Typ konzumace kávy
Cílovka konzumenti kávy
Technická náročnost nízká
Časová náročnost nerelevantní
Možnost multi-taskingu plná
Neviditelnost/sociální prvek může být limitující
Cena 0,-
Benefity optimalizace využití kofeinu a dalších látek kávy

Uvážlivě načasované dobré kávě - zdar!

Video-verze

Zdroje

[1] https://consensus.app/details/summaryconclusion-synthesis-currently-metaanalyses-grgic/5eac5833ec435b88a4bb671a145999db/

[2] https://consensus.app/details/appears-improves-performance-resistance-exercise-grgic/f2bb034bf16b532eb6cd3f77b2397aa1/

[3] https://consensus.app/details/this-study-examine-effects-caffeine-ingestion-modality-duncan/433f1ec494405be18c8ed7b3d53609d4/