Oura Ring 3 - rok poté

Oura Ring 3 - rok poté

Tak jsme se dočkali, rok se s rokem sešel, a Oura Ring 3 je konečně uvolněn do produkce, řekněme s jistou ironií. Až nyní jsou totiž nasazeny všechny funkcionality (některé ještě v beta-verzi), které odlišovaly Gen2 a Gen3.

Což je docela úsměvné, pokud si uvědomíme, že někteří mají již po záruce (uživatelé v USA).

Trvalo to jeden dlouhý rok a já myslím, že tuším, proč šla společnost Oura Health touto kickstarterovou cestou. Byla si dost vědoma, že se blíží slušná ofenziva konkurence, potřebovala rychle uvolnit produkt, který bude mít uživateli poptávané denní měření HR (Heart Rate - srdečního tepu) a SP02 (okysličení krve) a stále byla na trhu víceméně osamocená, takže si mohla dovolit i do jisté míry kontroverzní model předplatného.

Konkurence je stále na míle vzdálená úrovně Oury a v současné době nelze poskytnout komplexní reálné porovnání. Porovnávat můžeme zejména papírové předpoklady, jako například v podobě mého posledního srovnání se zaměřením na RingConn:

Pán prstenů - RingConn - Čína útočí
🆕UPDATE: Po vydání tohoto článku dále vyšlo: https://www.fitnesator.cz/ringconn-prvni-dojmy/ RingConn Smart Ring je nový chytrý prsten sledující a vyhodnocující vaše životní funkce. Připadá mi zajímavé, jaký směrem se segment těchto chytrých nositelných doplňků udává, jak se rozrůstá, a jaké země…

Pokud jste se zde ocitli nějak omylem a nevíte co je Oura ring, tak vězte, že se jedná o nositelnou elektroniku, "chytrý" prsten, který sbírá data o vašem spánku, aktivitách, měří tep, teplotu a pohyb. A na základě toho dává jistá doporučení. Už to ví i AI ;-)

OpenAI

Toto je video, které před rokem oznamovalo příchod nové generace:

Pojďme si znovu projít jednotlivé "nové" funkcionality Oura Ring 3.

GEN3 funkcionality

Těch nových funkcionalit je 7 nebo 8, započteme-li i zvětšení velikosti paměti prstenu.

Daytime Heart Rate - denní sledování srdečního tepu

Toto byla snad jediná funkcionalita uvolněná rovnou pro GEN3. Byla oznámena ve stejnou dobu (10/2021) jako samotná nová generace.

Oura Launches Daytime Heart Rate
At Oura, your feedback fuels innovation and positive change. You’ve asked. We’ve listened. Powered by green LEDs, Daytime Heart Rate measurement is one of the most requested features, and it will now be available with the new Oura Ring Generation 3. Whether you’re trying to manage your stress or imp…

Takže zatímco GEN2 byla skutečně noční živel s minimem sledování přes den (pouze kroky a šlofíky), GEN3 lze díky dennímu sledování HR považován za zařízení, které má skutečně smysl nosit i přes den.

Moje prvotní myšlenky byly ve smyslu "nepotřebuji měřit denní HR prstenem", na to mám hodinky. Nicméně musím uznat, že způsob jakým Oura problematiku uchopila, není špatný. Pokud v aplikaci rozklikneme sekci HR, dostaneme rozpad do těchto sekcí:

 1. Restorative Time - klidová doba a doba odpočinku. Pokud je detekována, zobrazí se také komentář.
 2. Sleeping - HR v průběhu spánku, to byla de facto funkcionalita GEN2, v této sekci je však pro GEN3 doplněna zajímavou info-grafikou, ještě rozvedu níže.
 3. Workouts - k tomu se více dostanu v rámci Workout HR.
 4. Daytime - denní sledování HR, zobrazuje spíše denní trend, než stoprocentní HR v průběhu dne (je snímáno každých 5 minut), není ho schopná měřit vždy, např. pokud jste příliš aktivní (a nevyužijete Workout HR), tak mohou se zobrazit "gapy". Měření lze aktivovat manuálně kliknutím na 💗.

Informační edukativní nadstavba

Co se mi líbí, jsou patterny, tedy vzorce, o kterých se dočtete více pro rozkliku "Learn more" u Sleeping a Daytime. Můžete jednoduše porovnat svůj průběh HR se vzorem a dozvědět se více např. jestli vaše noční HR má tvar spíše:

 • hamaky - indikující optimální křivku,
 • kopce - indikující známky vyčerpanosti,
 • klesajícího svahu - přestavující přepracovanost metabolismu,
 • pahorkatiny - znamenající nedostatečnou známku odpočinku.

Pro ilustraci jedna hamaka níže a více k problematice lze nalézt na blogu Oury.

Obdobně je tomu u denního HR s následujícími tvary:

 • velbloud - který charakterizuje přirozený rytmus, kdy jsme aktivnější ráno, po obědě trochu odpočinku následovanou aktivnějším odpolednem a přípravou na spánek
 • most - největší aktivita ráno a dopoledne, postupný útlum a příprava ke spánku
 • pohoří - indikující náročný den, vysokou výkonnost, stres.
 • otevřený oceán - představující odpočinkový průběh dne, bez stresu.

Oura aktuálně nepoví sama od sebe, jaký pattern je nejblíže, ale jsem si jist, že tvar křivky vstupuje do kalkulace kontributorů spánku, resp. readiness.

Workout HR

Tato funkcionalita byla uvolněna 05/2022.

Oura Introduces New Workout Heart Rate Feature
Oura Workout Heart Rate (HR) helps you understand the relationship between your workouts and your overall health.

Abych byl upřímný, tuto funkcionalitu jsem využil až při psaní tohoto článku. Mám pro to dva důvody.

 1. Vnímám Oura ring jako pasivní sběrač dat. Workout HR vyžaduje inicializaci (a také deaktivaci) z aplikace. Pro vysvětlenou, rozdílnost mezi Daily HR a Workout HR je daná četností snímání, Workout HR snímá prsten častěji a je tak přesnější (a také samozřejmě energeticky žravější).
 2. Pro měření tepu funguje jednoduché pravidlo, čím blíže srdci, tím lépe. Pokud chcete skutečně přesně měřit svoji tepovou frekvenci, jsou k dispozici lepší nástroje, některé hodinky a hlavně hrudní pásy. To potvrzuje i test QuantifiedScientist, viz níže:
Porovnání Oura Workout HR s jinými snimači - https://youtu.be/OJPwkxC3uSQ?t=493

Je velkým překapením, že v jeho testu skončily za Oura prstenem některé přední hodinky např. značky Garmin.

Pokud nepoužíváte jiný tracker, je to samozřejmě zajímavá funkcionalita s ohledem na exaktnější data ohledně aktivit (na výběr aktuálně chůze, běh/cyklistika uvnitř a venku).

Vylepšený algoritmus pro určení spánkových fází

Toto je funkcionalita, na kterou jsem byl nejvíce natěšený a přichází jako poslední v pořadí (v beta verzi). Může totiž uživatelům přinést přesnější detekci spánkových fází a tedy větší relevanci dat při spánkových testech.

Oura’s New Sleep Staging Algorithm: More Accurate Than Ever Before
We’re thrilled to share our new, highly advanced new sleep staging algorithm with the Oura community. Read more about it here.

Algoritmus je pravděpodobně největší alchymií celé GEN3, protože spánek se odehrává zejména v hlavě a rozlišovat spánkové fáze čtením dat z prstu je zkrátka oříšek. I proto si myslím, že Oura by měla v této kategorii dominovat díky létům náskoku a obřímu spánkovému datasetu.

Zajímavé je, že ve výše uvedeném oznámení figuruje jako podklad vědecká publikace The Promise of Sleep: A Multi-Sensor Approach for Accurate Sleep Stage Detection Using the Oura Ring, která byla vydána již v roce 2021. Stojí za jí mj. Dr. Marco Altini, zakladatel HRV4Training.

Oura problematiku člení do dvou kategorií:

 • 2-fáze (wake/sleep) - tedy čiré odlišení bdělosti od spánku. Touto optikou má dosáhnout přenosti 96 %
 • 4-fáze (wake, light, deep, REM) - tedy určení spánkových fází. Zde Oura dosáhala 79% shody ve srovnání se zlatým standardem, polysomnografií.

Do modelu strojového učení, tady algoritmu, který určení spánkových fází provádí vstupuje akcelerometr, teplota, HRV a "circadian features". Cirkadianní vlastnosti, pokud to lze takto přeložit, přispěly ke zlepšení modelu o 3 %. Podle výše uvedené práce se jedná o matematické funkce nezávislé na datech ze senzoru. Konkrétně jde o kosinovou funkci, exponenciální pokles a lineární funkci.

První má reflektovat cirkadianní rytmus, druhá homeostatický "tlak na spánek" a třetí má zohlednit známou asymetrii spánkových fází napříč typickou spánkovou nocí (tj. více hlubokého NREM na začátku noci a více REM spánku v posledních hodinách noci).

V průběhu bety se prezentuje nový algoritmus jako nezávislý výstup aplikace, tj. nevstupuje do kalkulací Sleep score, Readiness apod.

Musím říct, že z prvních několika nocí, u kterých mám možnost přepínat do nové Beta verze algoritmu, jsem při porovnání s referenčním zařízením Dreem2 EEG spíše rozpačitý. Myslím, že není aktuálně možné vyextrahovat tvrdá data hypnogramu z Oury, takže porovnávám jen křivky a a celkové hodnoty spánkových fází, viz níže aktuální algoritmus vs beta vs referenční Dreem2 EEG.

Řekl bych, že křivka Bety se blíží více referenční, např. s ohledem na segmentovanost jednotlivých fází. Celková doba fází je ale bohužel spíše méně přesná, což nejvíce demonstruje hluboký spánek - aktuální 35 %, beta 15 % a reference 33 %. Samozřejmě, není asi úplně fér porovnávat teoretickou hodnotu ze studie - přesnost - 76 %, a jednu noc v rámci beta verze. Nicméně, zatím jsem spíš zklamaný z takového rozptylu.

Predikce periody

Predikce menstruačního cyklu je aktuálně jednou z funkcionalit, ve které je aktuálně Oura unikátní v segmentu chytrých prstenů. Byla uvolněna 10/2022, přičemž byla několik měsíců testována v rámci BETA verze.

Oura Now Offers Period Prediction Feature
Get to know the latest addition to Oura’s growing suite of reproductive health features.

Vzhledem k tomu, že tuto funkcionalitu nemohu otestovat, hledal jsem informace především na různých fórech a můj dojem je takový, že predikce spíše budí rozpaky, předpovídá s velmi nepřesně a spíše vyžaduje manuální zadání. Zároveň ale rozpoutala debatu o bezpečnosti dat a soukromí, což je jistě správně.

Na tuto funkcionalitu by v budoucnu měl navázat "těhotenský mód."

7 teplotních senzorů

7 teplotních senzorů je HW záležitost a byla tak již součástí GEN3 od počátku. GEN2 proti tomu měla 3 senzory. Upřímně, žádný rozdíl jsem při porovnání dat z obou generací nepoznal.

Nicméně tento vylepšený systém teplotních senzorů by měl sloužit primárně k účelům predikce periody a také schopnosti detekovat blížící se onemocnění.

SP02

Měření saturace kyslíku v krvi (SP02) bylo uvolněno 07/2022.

Blood Oxygen Sensing (SpO2) on Oura
Now, Oura Ring measures two new insights: Average Blood Oxygen and Breathing Regularity. Learn what these metrics mean for your health.

Na výstupu, tj. v aplikaci, se rozpadá do dvou metrik:

 • průměrné okysličení krve v % - standardně by se hodnota měla pohybovat v rozmezí 95-100 %, sama Oura říká, že pokud se hodnota pohybuje pravidelně nad 95 %, není potřeba ji denně kontrolovat (a možná bych zvážil, zda ji nevypnout v nastavení, což uspoří baterii).
 • (ne)pravidelnost dechu ve smyslu výkyvů hodnoty SP02 - zobrazena na grafu, pokud je detekována.

Obě metriky jsou aktuálně měřeny ve spánku delším jak 3 hodiny. Je škoda, že Oura neumožňuje měření SP02 v průběhu dne. Mohlo by se hodit sledovat tuto hodnotu při dechových cvičeních, nebo např. pohybu ve vyšších nadmořský výškách.

Vedené audio/video seance

Zde se de facto jedná o záložku "Explore", v kterých lze nalézt různé meditativní/dechové cvičení, přičemž v návaznosti na délku seance jsou měřeny ruzné metriky (teplotní trend, HRV, HR). Explore se dělí do 4 sekcí - Meditace, dech, spánek a edukativní "Learn" pasáž.

Oura Introduces the Explore Tab
Timed with the release of Oura Ring Generation 3 comes a new app destination — your one-stop shop for health and wellness content. We have heard that you want more tools to help you understand your Oura data, so with that in mind, Oura is investing more in content. The Explore Tab will integrate tod…

Vnímám tuto knihovnu různých cvičení, poslechů atd. skutečně jako prémiovou, neboť v jiných aplikacích, např. Headspace, byste si za ně zaplatili. Navíc v Oura aplikaci ihned získáváte zpětnou vazbu v podobě metrik zmíněných výše.

Oura poskytuje tuto funkcionalitu v kooperaci s Doze, Oak a Yogaia.

Paměť prstenu

Interní paměť prstenu se zvětšila, zejména s ohledem na více dat, která prsten měří. Pro uživatele vcelku irelevantní záležitost, neboť stále platí, že Oura doporučuje synchronizovat data s aplikací denně, případně minimálně jednou týdně.

Ostatní poznatky

V průběhu toho roku, kdy Oura prsten GEN3 používám (předtím jsem používal 2,5 roku GEN2) jsem zaznamenal další poznatky nad rámec 7 hlavních funkcionalit.

Změna denního cíle

Jednou z lehce skrytých novějších funkcionalit je možnost editace denního cílu a také jeho formy. Oura defaultně kalkuluje denní cíl v kaloriích, nyní je v aplikaci možnost ho snížit/zvýšit a také ho změnit na počet kroků. Více je popsána zde.

Nové Oura produkty

V průběhu posledního roku byly vydány dva nové produkty. Snobáckou záležitost Gucci x Oura ring a také nejkulaťoulinkatější verzi Horizon za kterou si připlatíte oproti standardní Heritage v základních barvách asi 50 EUR. Dále je evidentní, že Oura cílí více na ženy, neboť přibyla nová barevná varianta Rose Gold, a to právě ve formě Horizon, která již atakuje 600 EUR. Na můj vkus až příliš křečovitý důraz na zisk...

Baterie

Baterie byla velmi diskutovaným tématem na mnohých fórech zejména pak po uvolnění SP02, kdy došlo k následně u mnohých k signifikantnímu poklesu výdrže baterie prstenu. Myslím, že následně se situace stabilizovala dalšími firmware.

Mojí rutinou je nabíjet prsten zhruba obden, nicméně mám k dispozici zkušenost, kdy při mém vandrování Řeckem (viz níže) baterie byla při zapnutém SP02 a Airplane módu na 19 % po 5 dnech snímání.

Vandrování po Olympu
Vandr po pohoří Olymp v říjnu 2022 - zkušenosti, tipy triky.

Reporty

Zatímco týdenní a měsíční reporty jsou v aplikaci již dlouhý čas a nechávají mě poměrně chladným neb nejsou moc graficky atraktivní, poměrně nedávno přibyly čtvrtletní reporty, které jsou velmi pěkně zpracované.

Myslím, že tyto reporty poskytují lepší vhled (insights) na uplynulé období a nastiňují tak trendy, které jsou možná významnější než data z jednotlivých dnů a týdnů. Tím se dostáváme k trendům.

Trendy

Trendy nejsou novou funkcionalitou, ale jsou něčím, co bych zde rád vyzdvihnul. V tomto ohledu se totiž také změnil můj přístup k datům, jaká Oura poskytuje. Zatímco dříve jsem skoro lačnil každé ráno po datech, jaký tedy byl můj spánek, nyní si více uvědomuji, že cílem je konzistence kvalitního spánku, případně jeho kontinuální zlepšování. Pro ukázku přidávám nějaké své trendy níže.

Závěrem

Oura prsten GEN3 je stále absolutní špička ve svém úzkém segmentu prstenů, které sledují životní funkce. Je charakteristický svým velmi kvalitním HW zpracováním, velmi přehlednou aplikací a konzistentencí kvality naměřených dat.

Oura Health pracuje kontinuálně na vývoji tohoto produktu, ono jim vlastně ani mnoho nezbývá, vzhledem k tomu, že loni začala prodávat prsten "s příslibem".

Upřímně a zpětně jsem rád, že jsem GEN3 pořídil, poskytuje stále zajímavou zpětnou vazbu a nadhled na můj zdravotní stav a spánkovou hygienu. Také, pragmaticky, díky předchozímu vlastnictví GEN2, mě minul model předplatného. Zároveň dodávám, že si myslím, že je dobře, že se blíží konkurenční výrobky, o některých už jsem hovořil, případně se rozepisoval. Jejich recenze na tomto blogu vás pravěděpodobně nemine.


💍
Pokud Vás zajímá více z oblasti chytrých prstenů, zkuste #pánprstenů
🛒
Pokud zvažujete pořízení některého z chytrých prstenů, můžete využít moje odkazy, některé Vám poskytnou slevu, a nebo mohou podpořit tento web:
OURA 3 - 50 EUR SLEVA - https://fitnesator.link/oura
CIRCULAR RING 8% SLEVA - https://fitnesator.link/circular
RINGCONN - https://fitnesator.link/ringconn
ULTRAHUMAN - https://fitnesator.link/ultrahuman

YT verze: