Chytrý prsten - manuál pro začátečníky I.

Chytrý prsten - manuál pro začátečníky I.

Tento web a můj YT kanál je doposud zaměřen zejména na zkušenější uživatele, kteří jsou zběhlí v základních termínech a zkratkách užitých v rámci nositelné elektroniky a zejména chytrých prstenů (jako HR, HRV, SPO2 atd.) a hledají preciznější a hlubší informace.

Již delší čas ale sbírám zpětnou vazbu a nyní jsem se rozhodl udělat takový základní slovníček pojmů. Poslední kapkou byl komentář udatného rytíře Youtube @mandalorian1355, který se vyjádřil k mému videu o Ultrahuman AIR následovně:

...za což mu upřímně děkuji, oba poznatky jsou naprosto validní a přemýšlím o nich. Co se první části týče, doporučuji pustit si mé video na rychlost 1,25×. Co se HRV týče, pojďme, sakra, na to 💥

Musíme však začít z obecna, než se dostaneme do detailu.

Co je chytrý prsten?

Chytrý prsten je nositelné zařízení navržené k monitorování různých aspektů vašeho zdraví a životního stylu. Tato zařízení obvykle kombinují senzory a technologie pro sběr dat, která jsou následně analyzována primárně prostřednictvím mobilní aplikace (případně na specializovaných serverech) a prezentována uživateli v grafické podobě.

Z tohoto důvodu dělím své recenze chytrých prstenů na HW (prsten samotný a nabíječka) a SW (aplikace).

High level fungování chytrého prstenu

Nejznámějším zástupce je Oura prsten, aktuálně ve své třetí generaci. Rok 2023 je tak ve znamení rostoucí konkurence v tomto uzkém segmentu nositelné elektroniky, další zástupci jsou od značek Circular, Ultrahuman, RingConn a další.

🧠
Za chytré prsteny tak považuji zejména zařízení se zaměřením na zdraví, spánek a fitness. Existují zařízení, kterým se také dává přízvisko "chytrý", ale většinou jsou to jen kroužky s NFC, tedy spíše "payment ring", např. RingPay. Těm se nevěnuji.

Jak prsten monitoruje

Chytrý prsten je zpravidla osázený následujícími elektronickými prvky:

 • Baterie - prsten pro svoje fungování potřebuje být napájen.
 • Senzory:
  • optické senzory - Fotopletysmografické (PPG) senzory, které fungují na principu světla,
  • akcelerometr - monitoruje pohyb podobně jako krokoměr,
  • teploměr - měří teplotu.
 • další elektroniku - integrovanou paměť, bluetooth, oscilátory, test pointy atd.
This sleep-tracking Oura ring can detect when you've drunk too much | WIRED UK
Z čeho se skládá Oura (zdroj)

PPG senzory

Naprosto klíčovou technologií jsou tak senzory, zejména fotopletysmografické PPG senzory, které pracují na principu světelného záření. Tyto senzory vysílají světlo do tkáně prstu a následně měří odražené nebo absorbované světlo. Tím se získávají údaje o srdečním tepu a dalších ukazatelích, jako je SPO2. PPG senzory jsou klíčovou součástí sledování zdraví a fitness, protože umožňují neinvazivně monitorovat fyziologické parametry. Stejný princip využívají senzory chytrých hodinek nebo klipů na prst či ucho.

Metriky

Metriky, které poskytuje aplikace chytrého prstenu, dělím do 3 základních kategorií na základě způsobu jejich vzniku:

 1. Hrubá data
 2. Kalkulované metriky
 3. Interpretované (nebo odvozené?) metriky

Toto dělení poskytne lepší kontext pochopení jejich významu a souvislostí.

Základní dělení metrik poskytovaných chytrým prstenem

Hrubá data

Za hrubá data považuji ty metriky, které jsou měřeny primárně přímo prstenem a nedochází pak ke složité kalkulaci.

 • HR (Heart rate)= Srdeční tep (pulz): Prostřednictvím PPG senzoru získá prsten informace o aktuálním počtu srdečních tepů za minutu, což ukazuje intenzitu srdeční činnosti. Jinými slovy, jde o počet úderů srdce za minutu v jednotkách [bpm] (beats per minute). U dospělých je běžná srdeční tepová frekvence kolem 60 až 100 úderů za minutu, ale může se lišit v závislosti na věku, fyzické aktivitě, úrovni stresu a dalších faktorech.
 • Teplota těla: Měření teploty těla nám poskytuje údaj o teplotním stavu organismu, který může indikovat zdravotní změny. Chytrý prsten využívá tento údaj v souvislosti s detekcí onemocnění, u žen pak v případě predikce periody.
 • SPO2 (Saturace periferního kyslíku): PPG senzor slouží také k zaznamenání údaje o nasycení krve kyslíkem, což může indikovat úroveň kyslíku v těle. Standardně se pohybuje hodnota 95-100 %.
 • Pohybová aktivita: prostřednictvím víceosého akcelerometr je chytrý prsten schopen zaznamenávat údaje o pohybu, z čehož lze následně odvodit například počet kroků.
 • Respirační frekvence: Měření počtu nádechů a výdechů za minutu poskytuje údaj o rychlosti dýchání, které je opět získán prostřednictvím PPG senzoru.

Kalkulovaná data

V této sekci figurují vlastně metriky vypočtená především z výše naměřených hrubých dat.

 • HRV (Heart Rate Variability) = VST (Variabilita Srdečního tepu): král všech metrik.
https://youtu.be/9mT6GhHvsNs?t=166

HRV je výkladní skříní autonomního nervového systému (ANS). Ten má 2 větve, sympatikus ("bojuj nebo uteč") a parasympatikus ("odpočinek, regenerace").

Na GIFu k HR výše to tak nevypadá, ale srdce nebije v přesně stejných intervalech, první úder může být za 859 ms, druhý po 793 ms atd. No a časový rozdíl mezi těmito údery se nazývá HRV v [ms]. Ve skutečnosti je situace malinko komplikovanější, protože k výpočtu HRV vedou různé vzorečky. Mezi nejznámější patří RMMSD a SDNN.

O HRV by mohla být samostatná učebnice. Ale je dobré si pamatovat k diskuzi nad HRV 2 základní informace:

1) Není HRV jako HRV - záleží čím (jakou technikou a jakou matematickou metodou) a kdy (největší smysl dává měření v průběhu noci a ráno) se měří.

2) Kdo měří - nedává smysl porovnávat HRV s kolegou, každý má HRV jiné a mění se s věkem (klesá).


 • kroky - kroky jsou metrikou, které vzniká zpracováním dat z akcelerometru prstenu
 • kalorie - vypočtené na HR a pohybových dat se tobrazuje odhad spálených kalorií.

Interpretovaná data

Do interpretovaných dat jsem zaznamenal primárně metriky, které vznikají kombinací více hrubých a intepretovaných metrik (také jako "kontributorů")

 • Skóre - spánku, aktivit, zotavení atd. Nejčasteji v číselném formátu 1-100.
 • Doba zotavení: Interpretace odhadu zotavení srdeční frekvence po fyzické aktivitě poskytuje informaci o rychlosti regenerace.
 • Fáze spánku: Interpretace různých fází spánku (lehký, hluboký, REM) dává informaci o kvalitě nočního odpočinku.
 • Stres a zátěž: Interpretace údajů o HRV a dalších parametrech pomáhá určit úroveň stresu a zátěže na tělo.

Tímto způsobem chytré prsteny sbírají, vypočítávají a interpretují různé zdravotní údaje, aby uživatelům poskytovaly cenné informace o jejich zdraví a životním stylu.

💍
Pokud Vás zajímá více z oblasti chytrých prstenů, zkuste #pánprstenů
🛒
Pokud zvažujete pořízení některého z chytrých prstenů, můžete využít moje odkazy, některé Vám poskytnou slevu, a nebo mohou podpořit tento web:
OURA 3 - 50 EUR SLEVA - https://fitnesator.link/oura
CIRCULAR RING 8% SLEVA - https://fitnesator.link/circular
RINGCONN 25-30$ SLEVA - https://fitnesator.link/ringconn + kód "PPM7D30L"
ULTRAHUMAN AIR SLEVOVÝ KÓ 10 % SLEVA - https://fitnesator.link/ultrahuman + kód "FITNESATOR10"

Video-verze